Podrobnosti záznamu

Název
    Předběžné výsledky palynologického výzkumu tmavých pelitických sedimentů doprovázejících tělesa štramberského vápence (25-21 Nový Jičín)
Údaj o odpovědnosti
    Marcela Svobodová
Další názvy
    Prelmnary results of palynological study of the dark pelitic sediments accompanying the bodies of Štramberk limestone
Autor
    Svobodová, Marcela
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997
Strany
    s. 71-72
Rok
    1998
Poznámky
    1 diagr., 8 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1997.
Předmětová skupina
    flyšové pásmo Západních Karpat
    Gymnospermophyta
    jílovec
    křída-spodní
    palynologie
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Štramberk (Nový Jičín)
Klíčové slovo
    25-21
    Doprovázejících
    Jičín
    Nový
    Palynologického
    Pelitických
    Předběžné
    Sedimentů
    štramberského
    Tělesa
    Tmavých
    Vápence
    Výsledky
    Výzkumu
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    18. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012