Podrobnosti záznamu

Název
    Předběžné výsledky stratigrafického výzkumu jury v Olomučanech
Další názvy
    Preliminary results of stratigraphical research of the Jurassic in Olomučany
Autor
    Bubík, Miroslav
    Gilíková, Helena
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 20, č. 1-2
Strany
    7
Rok
    2013
Výraz tezauru
    Callovian, Oxfordian, petrography, palaeontology, biostratigraphy, Foraminifera
Klíčové slovo
    Jury
    Olomučanech
    Předběžné
    Stratigrafického
    Výsledky
    Výzkumu
Abstrakt (česky)
   Během geologického mapování 1 : 25 000 jurských sedimentů v Olomučanech byly rozlišeny tři různé neformální členy, které popsal již Uhlig (1881): 1. biodetritické vápence (callovian), 2. vápnité spongolity a lavicovité rohovce (Lower Oxfordian), 3. micrite limestones (Middle Oxfordian). Každý z členů má vlastní tafocenózu foraminifer včetně planktonických forem. Výsledek kvantitativní analýzy ukazuje na generální trend prohlubování sedimentace od příbřeží po vnější šelf.
Abstrakt (anglicky)
   Preliminary results of stratigraphical research of the Jurassic in Olomučany
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014