Podrobnosti záznamu

Název
    Předběžné výsledky studia fluidních inkluzí v minerálech ložiska Horní Benešov
Údaj o odpovědnosti
    Petr Dobeš
Další názvy
    Preliminary results of fluid inclusion study in the minerals of the deposit Horní Benešov
Autor
    Dobeš, Petr
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989
Strany
    s. 45-46
Rok
    1991
Předmětová skupina
    geneze ložiska
    inkluze fluidní
    ložisko stratiformní
    moravský devon a spodní karbon
    plynokapalné inkluze
    rudy barevných kovů
    teplota
Geografické jméno
    ČSFR-Morava
    Horní Benešov
Klíčové slovo
    Benešov
    Fluidních
    Horní
    Inkluzí
    Ložiska
    Minerálech
    Předběžné
    Studia
    Výsledky
Abstrakt (česky)
   Polymetalické stratiformní ložisko Horní Benešov je uloženo ve vulkanosedimentárních horninách devonu šternbersko-hornobenešovské zony. Fluidní inkluze byly studovány v křemeni, kalcitu, barytu a sfaleritu z nejmladšího žilného typu zrudnění, t.zv.mobilizátů. Maximum teplot homogenizace v primárně-sekundárních inkluzích činí 140 - 170 st.C; jednofázové inkluze vznikaly p5i teplot8ch nižších než 70 st.C. Koncentrace roztoku typu NaCl-H2O je nízká, v průměru kolem 6 hmot. NaCl ekv. Zachycení inkluzí v mobilizátech probíhalo v nízce teplotních hydrotermálních podmínkách, bez účasti metamorfních procesů
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    31. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012