Podrobnosti záznamu

Název
    Předběžné výsledky studia foraminifer z křídových červených vrstev rumunských Východních Karpat
Další názvy
    Preliminary foraminiferal results from the Cretaceous Red Beds of Rumanian East Carpathians
Autor
    Bubík, Miroslav
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    4
Rok
    2006
Výraz tezauru
    Foraminifera, Cretaceus, oceanic red beds, biostratigraphy, paleoecology
Klíčové slovo
    červených
    Foraminifer
    Karpat
    Křídových
    Předběžné
    Rumunských
    Studia
    Vrstev
    Východních
    Výsledky
Abstrakt (česky)
   Byly studovány foraminifery křídových oceánských červených vrstev (CORB) z různých tektonických jednotek rumunských flyšových Karpat z hlediska stratigrafie a paleoprostředí. Celkový rozsah CORB ve studovaných profilech je spodní cenoman-maastricht. V rámci CORB bylo rozlišeno šest společenstev bentosních foraminifer: 1) s dominantní Rhizammina sp., 2) s dominantní Rhizammina sp. a Krasheninnikov fauna, 3) s dominantní Nothia sp., 4) společenstvo Recurvoides-Karrerulina-Uvigerinammina, 5) smíšené společentsvo typu Wadowice, 6) smíšené společenstvo typu couches rouges. Tato společenstva reprezentují biofacie v rámci abysálu až středního svahu.
Abstrakt (anglicky)
   Preliminary foraminiferal results from the Cretaceous Red Beds of Rumanian East Carpathians
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014