Podrobnosti záznamu

Název
    Předběžné výsledky studia foraminifer z křídových červených vrstev rumunských Východních Karpat
Údaj o odpovědnosti
    Miroslav Bubík
Další názvy
    Preliminary foraminiferal results from the Cretaceous Red Beds of Rumanian East Carpathians
Autor
    Bubík, Miroslav, 1962-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005
Strany
    s. 9-12
Rok
    2006
Poznámky
    1 obr., 2 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2005
Klasifikační znak
    55(1)
    551.7
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    benthos
    biostratigrafie
    diskuse
    flyš
    Foraminifera
    geologie regionální
    křída-svrchní
    litostratigrafie
    paleoekologie
    plankton
    red beds
    zóny biostratigrafické
Geografické jméno
    Rumunsko
    Východní Karpaty-oblast
Klíčové slovo
    červených
    Foraminifer
    Karpat
    Křídových
    Předběžné
    Rumunských
    Studia
    Vrstev
    Východních
    Výsledky
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    10. 4. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012