Podrobnosti záznamu

Název
    Předběžné výsledky studia organické hmoty sedimentů paleogénu podslezské jednotky a jejího vztahu ke vzniku uhlovodíků
Údaj o odpovědnosti
    Jan Zahradník, Petr Skupien, Ján Pavluš
Další názvy
    Organic matter preliminary study of Paleogene sediments of the Subsilesian Unit an its source pottential for hydrocarbons
Autor
    Pavluš, Ján
    Skupien, Petr
    Zahradník, Jan
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 20, č. 1-2
Strany
    s. 60-62
Rok
    2013
Poznámky
    2 obr., 3 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez.
Klasifikační znak
    553.9
Skupina konspektu
    553
Předmětová skupina
    flyšové pásmo Západních Karpat
    geologie ropná
    kerogen
    matečná hornina
    paleogén
    palynologie
    podslezská jednotka
    sedimenty bohaté organickým uhlíkem
    uhlík organický
    zralost
Geografické jméno
    Bystřice (Frýdek-Místek, Třinec)
    Morava (Česko)
Klíčové slovo
    Hmoty
    Jednotky
    Organické
    Paleogénu
    Podslezské
    Předběžné
    Sedimentů
    Studia
    Uhlovodíků
    Výsledky
    Vzniku
    Vztahu
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    26. 2. 2014
Datum importu
    20. 5. 2014