Podrobnosti záznamu

Název
    Předběžné výsledky studia vztahu subfosilních kmenů a fluviálních sedimentů na lokalitách Osek nad Bečvou a Tovačov-Annín
Další názvy
    Preliminary results of the relations between subfossil trunks and fluvial sediments on Osek nad Bečvou and Tovačov-Annín localities
Autor
    Kolář, Tomáš
    Rybníček, Michal
    Vít, Jan
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 16, č. podzim
Strany
    3
Rok
    2009
Výraz tezauru
    Morava and Bečva rivers floodplain, subfossil trunks, fluvial deposits, Holocene age
Klíčové slovo
    Bečvou
    Fluviálních
    Kmenů
    Lokalitách
    Osek
    Předběžné
    Sedimentů
    Studia
    Subfosilních
    Tovačov-Annín
    Výsledky
    Vztahu
Abstrakt (česky)
   Ve štěrkovnách okolo řek Moravy a Bečvy bylo nalezeno značné množství subfosilních kmenů. Většina byla zastiženy v pozici nejsvrchnější části štěrkových poloh, těsně před ostrou změnou sedimentace vyznačující se střídáním jemnozrnných písků a povodňových hlín. Jak výsledky dendrochronologického, tak i radiometrického datování je možné považovat za předběžné, ale několik vysledků radiometrického datování metodou 14C a jejicch srovnání s dalšími dříve publikovanými daty, dává ucelenější pohled na chování řek v době mladého holocénu. Zdá se, že masivní štěrková sedimentace v oblasti Tovačova probíhala minimálně do doby římské a více proti toku v oblasti Oseka nad Bečvou až do středověku.
Abstrakt (anglicky)
   Preliminary results of the relations between subfossil trunks and fluvial sediments on Osek nad Bečvou and Tovačov-Annín localities
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014