Podrobnosti záznamu

Název
    Předběžné výsledky výzkumu hranice karpat-spodní baden v jižní části karpatské předhlubně
Další názvy
    Preliminary results of the investigations at the Karpatian/Lower Badenian boundary in the Carpathian Foredeep
Autor
    Adámek, Josef
    Petrová, Pavla
    Švábenická, Lilian
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2002
Svazek/č.
    Roč. 10, č. září
Strany
    4
Rok
    2003
Výraz tezauru
    Carpathian Foredeep, Southern Moravia, Karpatian/Lower Badenian boundary, micropaleontology
Klíčové slovo
    Baden
    části
    Hranice
    Jižní
    Karpat-spodní
    Karpatské
    Předběžné
    Předhlubně
    Výsledky
    Výzkumu
Abstrakt (česky)
   Nové zajímavé vyýsledky pocházejí ze studia mělkých vrtů situovaných v jižní části karpatské předhlubně. Na základě studia dírkovců a nanofosílií byly studovány sedimenty na hranici karpat/spodní baden (Grundské souvrství??).
Abstrakt (anglicky)
   Preliminary results of the investigations at the Karpatian/Lower Badenian boundary in the Carpathian Foredeep
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014