Podrobnosti záznamu

Název
    Předběžný geologický výzkum fluviálních sedimentů východně a severovýchodně od Kněžmostu
Další názvy
    Preliminary geological research of the fluvial deposits E and NE of Kněžmost town
Autor
    Havlíček, Pavel
    Štor, Tomáš
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    4
Rok
    2010
Výraz tezauru
    Quaternary, terrace sediments, sedimentology, fluvial sandy gravel, paleocurrents, Bohemian Paradise
Klíčové slovo
    Fluviálních
    Geologický
    Kněžmostu
    Předběžný
    Sedimentů
    Severovýchodně
    Východně
    Výzkum
Abstrakt (česky)
   V článku jsou uvedeny předběžné výsledky z geologického výzkumu fluviálních sedimentů mezi Kacanovy, Olešnicí a Podkostí. Sedimenty jsou reprezentovány zejména hrubozrnným písčitým štěrkem a pískem se šikmým korytovitým zvrstvením. Petrografické složení klastů ukazuje na přínos materiálu z oblasti krkonošsko-jizerského krystalinika. Předběžná paleoproudová analýza nasvědčuje na hlavní směr proudění SV-JZ a SZ-JV.
Abstrakt (anglicky)
   Preliminary geological research of the fluvial deposits E and NE of Kněžmost town
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014