Podrobnosti záznamu

Název
    Předběžný palynologický výzkum na lokalitě Hlubočepy - železniční zářez (chotečské až srbské souvrství, střední devon, eifel až givet)
Autor
    Dašková, Jiřina
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech
Svazek/č.
    Roč. 2008, -
Strany
    s. 92-94
Rok
    2009
Poznámky
    Překlad názvu: Preliminary palynological research at Hlubočepy - railway cut locality (Choteč and Srbsko formations, Middle Devonian, Eifelian to Givetian)
    Rozsah: 3 s. : WWW
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    Barrandian
    Devonian
    paleobotany
    palynology
    spores
Klíčové slovo
    
    Chotečské
    Devon
    Eifel
    Givet
    Hlubočepy
    Lokalitě
    Palynologický
    Předběžný
    Souvrství
    Srbské
    Střední
    Výzkum
    Zářez
    železniční
Abstrakt (česky)
   Sedimenty v zářezu trati v Hlubočepích byly ovzorkovány a byl proveden palynologický výzkum. Byly nalezeny jen špatně zachované palynolorfy a miospory, na základě kterých nebylo možné podat detailnější paleoekologické a biostratigrafické interpretace.
Abstrakt (anglicky)
   The Praha-Hlubočepy (railway cut) section has been sampled for palynological studies. However, only rare and poorly preserved palynomorphs and miospores have been found, which do not allow any paleoenvironmental or biostratigraphical interpretations.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012