Podrobnosti záznamu

Název
    Předpokládané důvody vzniku sesuvu v neogenních mořských jílech (Brno-Medlánky)
Další názvy
    Reasons for the Neogenne marine clays slumbing (Brno-Medlánky)
Autor
    Poul, Ivan
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Zakládání staveb 2007
Strany
    6
Poznámky
    Akce: 2007 ; Brno
Výraz tezauru
    clay minerals, geotechnical properties, Neogenne clay, slope stability
Klíčové slovo
    Brno-Medlánky
    Důvody
    Jílech
    Mořských
    Neogenních
    Předpokládané
    Sesuvu
    Vzniku
Abstrakt (česky)
   V předloženém textu byl diskutován vliv mineralogického složení na geotechnické vlastnosti neogenního jílu. Výzkum byl prováděna na staveništi Brno-Medlánky. Na základě mechnických a RTG difraklčních analýz byla zjištěna jednoznačná souvislost. Povrchové partie (do hl. 6) obsahují velké množství sádrovce, avšak jsou chudé na karbonáty. V průzkumném vrtu byl v hloubce 17 m objeven kousek zavrásněného dřeva, které bylo datováno pomocí 14C. Sanovaný svah v Brně-Medlánkách je paleosesuv, který byl reaktivován nesprávně navrženými zemními pracemi.
Abstrakt (anglicky)
   Reasons for the Neogenne marine clays slumbing (Brno-Medlánky)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014