Podrobnosti záznamu

Název
    Předpověď proudění v trysce
Autor
    Říha, Zdeněk
Konference
    TechSoft Engineering ANSYS 2013 setkání uživatelů a konference (29.05.2013-31.05.2013 : Mikulov, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Sborník konference TechSoft Engineering ANSYS 2013. setkání uživatelů a konference
Strany
    S. 129-134
Poznámky
    Autoři celkem: 1
    Překlad názvu: The description of the fluid flow solution in a nozzle
    Rozsah: 6 s. : P
Předmětová kategorie
    compressible multi-phase fluid flow
    nozzle
    self-oscillation
Klíčové slovo
    Proudění
    Předpověď
    Trysce
Abstrakt (česky)
   V článku je uveden popis řešení proudění tekutiny v trysce pomocí software ANSYS-Fluent. V daném prostoru dochází k samobuzenému kmitání hydraulických veličin. Tlak na vstupu do trysky se pohybuje kolem 10-ti MPa (abs.). Je tedy zřejmé, že se jedná o fyzikálně velmi složité vícefázové proudění. Vysoký tlak na vstupu způsobueí vznik vysokých rychlostí v trysce a na výstupu z ní. Hydraulické podmínky v řešené soustavě si potom vynucují zahrnout do již tak komplikovaného výpočtu stlačitelnost zúčastněných fází. Cílem výpočtů je zjistit, k čemu vlastně dochází uvnitř samotné trysky v případě, že na výstupu z trysky dochází k pulznímu výtoku paprsku tekutiny.
Abstrakt (anglicky)
   The description of the fluid flow solution in a nozzle with help of ANSYS-Fluent software is listed in this article. Self-oscillations of the main hydraulic parameters are consequence of the fluid flow in the nozzle. Input pressure of the water reaches level 10 MPa. This value evokes high speed fluid flow in the nozzle. Fluid is created with the mixture of water air and vapor. For such conditions, we need to take into account the effect of compressibility in the calculation. The aim of the calculations was to find a principal of the flow in the nozzle for given conditions, if we know, that in fact a pulsating fluid jet was at the output form the nozzle
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    24. 10. 2014