Podrobnosti záznamu

Název
    Přehled distribuce hydrotermálních žil a uranového zrudnění v příbramském uranovém ložisku
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Komínek
Další názvy
    An overview of the distribution of hydrothermal veins and uranium mineralisation in Příbram uranium deposit
Autor
    Komínek, Jiří
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Svazek/č.
    Roč. 4, č. 1
Strany
    s. 6-11
Rok
    1997
Poznámky
    2 obr., 2 tab., 5 bibl.
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Předmětová skupina
    Barrandien
    kontrola strukturní
    kontrola zrudnění
    ložisko hydrotermální
    rudy U
    středočeský pluton
    žíla rudní
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Příbram
Klíčové slovo
    Distribuce
    Hydrotermálních
    Ložisku
    Přehled
    Příbramském
    Uranového
    Uranovém
    Zrudnění
    žil
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    21. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012