Podrobnosti záznamu

Název
    Přehled paleozoika v podloží svrchně karbonských uhlonosných molas hornoslezské pánve
Údaj o odpovědnosti
    Otakar Kumpera
Další názvy
    Outline of the Paleozoic sediments below the Upper Carboniferous coalbearing molasse in Upper Silesian Basin
Autor
    Kumpera, Otakar, 1932-1996
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická
Svazek/č.
    Roč. 36, č. 1
Strany
    s. 91-106
Rok
    1990
Poznámky
    30 bibl.
    res. rus., angl., něm.
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň. (Ostrava), Ř.horn.-geol.
Předmětová skupina
    devon-střední
    devon-svrchní
    hornoslezská pánev
    kambrium-spodní
    karbon
    ložiska pevných paliv
    molasa
    sedimentologie
    silur
    stratigrafie
    uhlí černé
Geografické jméno
    ČR-Morava
Klíčové slovo
    Hornoslezské
    Karbonských
    Molas
    Paleozoika
    Pánve
    Podloží
    Přehled
    Svrchně
    Uhlonosných
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    29. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012