Podrobnosti záznamu

Název
    Přehled poznatků o barrandienských a krušnohorských konglomerátech svrchního proterozoika
Údaj o odpovědnosti
    Helena Klápová, Jaroslav Hyršl
Další názvy
    A review of Upper Proterozoic conglomerates from Barrandian and Erzgebirge Mts.
Autor
    Hyršl, Jaroslav
    Klápová, Helena
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - monografie
    Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1998
Strany
    s. 29-30
Poznámky
    1 tab.
Předmětová skupina
    alkalicko-vápenatý typ
    Barrandien
    facie metamorfní
    konglomerát
    krušnohorské krystalinikum
    metakonglomerát
    proterozoikum
    složení granitické
    vzácné zeminy
Geografické jméno
    ČR-Čechy
Klíčové slovo
    Barrandienských
    Konglomerátech
    Krušnohorských
    Poznatků
    Proterozoika
    Přehled
    Svrchního
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    11. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012