Podrobnosti záznamu

Název
    Přehled základních eustatických rysů devonských pánví Českého masivu: Různé tektonické situace
Autor
    Hladil, Jindřich
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Zdrojový dokument - monografie
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. 5. ročník
Strany
    s. 50-52
Poznámky
    Projekt: 97/20/161, PALSIRP, CZ
    Projekt: IAA3013809, GA AV ČR
    Překlad názvu: An overview of basic eustatic features of the Devonian basins in Bohemian Massiff: diferent tectonic settings
    Rozsah: 3 s.
Klíčové slovo
    Českého
    Devonských
    Eustatických
    Masivu
    Pánví
    Přehled
    Různé
    Rysů
    Situace
    Tektonické
    Základních
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012