Podrobnosti záznamu

Název
    Přehodnocení prognózních zdrojů nerostných surovin České republiky
Další názvy
    Re-assessment of inferred mineral resources of the Czech Republic
    Re-assessment or reconnaissance mineral resources of the Czech Republic
Autor
    Petáková, Zdeňka
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    1
    3
Rok
    1999
    2000
Výraz tezauru
    mineral resources, evaluation, inferred mineral resources,prognostic resources
    mining geology, mineral resources, re-assessment conservation of area, database
Klíčové slovo
    České
    Nerostných
    Prognózních
    Přehodnocení
    Republiky
    Surovin
    Zdrojů
Abstrakt (česky)
   Přehled práce 1. etapy projektu přehodnocení prognózních zdrojů nerostných surovin. Od roku 1998 bylo přehodnoceno z hlediska kvantitativního, kvalitativního a střetů zájmů v oblasto ochrany životního prostředí, vod a územního plánování 2625 objetktů.

   Přehodnocení 3174 prognózních zdrojů nerostných surovin podle požadavků platné administrativy proběhlo v letech 1994-1999.
Abstrakt (anglicky)
   Re-assessment of inferred mineral resources of the Czech Republic

   Re-assessment or reconnaissance mineral resources of the Czech Republic
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014