Podrobnosti záznamu

Název
    Překvapivě mocné uloženiny nejmladšího pleistocénu v šachtici Srb 1 v Srbsku (Český kras)
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Kovanda
Další názvy
    Surprisingly thick deposits of the youngest Pleistocene in test pit Srb 1 at Srbsko (Czech Karst)
Autor
    Kovanda, Jiří, 1935-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Český kras
Svazek/č.
    Roč. 31
Strany
    s. 15-18
Rok
    2005
Poznámky
    2 obr., 1 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Čes. Kras
Klasifikační znak
    502
    551.7
    552
Skupina konspektu
    502
    55
    552
Předmětová skupina
    biostratigrafie
    kras
    kvartér
    kvartér Českého masivu
    litostratigrafie
    Mollusca
    pleistocén-svrchní
    sedimentace detritická
    sedimentace eolická
    sedimenty klastické
Geografické jméno
    Český kras
    ČR-Čechy
    Srbsko (Beroun, Beroun)
Klíčové slovo
    Český
    Kras
    Mocné
    Nejmladšího
    Pleistocénu
    Překvapivě
    Srb
    Srbsku
    šachtici
    Uloženiny
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    31. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012