Podrobnosti záznamu

Název
    Přestěhování kalibrační základny pro terénní gama spektrometry z Bratkovic do Stráže pod Ralskem, etapa 1.
Další názvy
    Redeployment of the calibration facility for portable gamma-ray spektrometers from Bratkovice to Straz pod Ralskem, 1st stage.
Autor
    Křesťan, Petr
    Matolín, Milan
    Stoje, Vladimír
    Veselý, Pavel
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, řada stavební
Svazek/č.
    Roč. 10, č. 2
Strany
    10
Rok
    2010
Výraz tezauru
    calibration
    gamma radiation
    gamma-ray spectrometers
Klíčové slovo
    Bratkovic
    Do
    Etapa
    Gama
    Kalibrační
    Přestěhování
    Ralskem
    Spektrometry
    Stráže
    Terénní
    Základny
Abstrakt (česky)
   Kalibrace terénních gama spektrometrů je v ČR realizována v ČR pomocí velkoobjemových kalibračních standardů. V roce 2010 byly kalibrační standardy přesunuty z Bratkovic do podniku Diamo s.p., Stráž pod Ralskem.
Abstrakt (anglicky)
   Gamma-ray spectrometers are calibrated by means of concrete calibration pads in the Czech Republic. In 2010, the calibration pads were moved from the Bratkovice to Diamo s.p. company in Straz pod Ralskem.
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012