Podrobnosti záznamu

Název
    Přirozená radioaktivita hornin moravskoslezského kulmu v oblasti Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů: příspěvek k poznání zdrojové oblasti klastického materiálu
Další názvy
    Natural radioactivity of rocks in the Moravian-Silesian Culm area in the Nízký Jeseník Mts. and Odra Hills: A contribution to understanding of a source zone of clastic material
Autor
    Štelcl, Jindřich
    Zimák, Jiří
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2003
Svazek/č.
    Roč. 11
Strany
    4
Rok
    2004
Výraz tezauru
    gamma-ray spectrometry
    Lower Carboniferous sediments
    Moravian-Silesian Culm
Klíčové slovo
    Hornin
    Jeseníku
    Klastického
    Kulmu
    Materiálu
    Moravskoslezského
    Nízkého
    Oblasti
    Oderských
    Poznání
    Přirozená
    Příspěvek
    Radioaktivita
    Vrchů
    Zdrojové
Abstrakt (anglicky)
   The Upper Devonian - Lower Carboniferous siliciclastic flysch formations called the Moravian-Silesian Culm are widespread on the northeastern margin of the Bohemian Massif. The Moravian-Silesian Culm belongs to the Rhenohercynian belt of the Central European Variscides, it forms an accretion wedge developed as a result of a collision of two blocks of continental crust - the inner parts of the Bohemian Massif and the Bruno-Vistulicum. The Culm sequences in the Nízký Jeseník Mts. and Odra Hills are formed by various types of psammites (mainly graywackes), conglomerates and clay shales to siltstones, epizonally metamorphosed in the westernmost part (in the Andělská Hora Fm.). In the source zone of clastic sediments of Andělská Hora Fm. epizonally metamorphic rocks and anchimetamorphic sediments dominated. Contents of K, U, and Th in sediments of Andělská Hora Fm. were correspondingly low. Radioactivity of sediments of Moravice Fm. is much higher and even increases moderately in Horní Bene
   šov Fm.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012