Podrobnosti záznamu

Název
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí Važecké jeskyně
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Zimák, Jindřich Štelcl, Ján Zelinka, Juraj Hlaváč
Další názvy
    Natural radioactivity of rocks in the Važecká Cave
Autor
    Hlaváč, Juraj
    Štelcl, Jindřich
    Zelinka, Ján
    Zimák, Jiří
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Slovenský kras
Svazek/č.
    Roč. 40
Strany
    s. 97-103
Rok
    2002
Poznámky
    2 obr., 3 tab., 8 bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Slov. Kras
Předmětová skupina
    gama-spektroskopie
    jeskyně
    kras
    kvartér Západních Karpat
    radioaktivita
    sedimenty siliciklastické
    studie environmentálních vlivů
    vápenec
Geografické jméno
    Slovensko
    Važec (Slovensko)
Klíčové slovo
    Horninového
    Jeskyně
    Prostředí
    Přirozená
    Radioaktivita
    Važecké
Abstrakt (anglicky)
   Gamma-ray spectrometry data on contents of potassium, uranium and thorium in Triassic limestones, sinters and siliciclastic sediments of the Važecká Cave (Nízke Tatry Mts., Slovak Republic) are summarized in the paper. Limestones present in the endokarst have significantly higher values of uranium content compared to those exposed in the outcrops above the cave. The present authors consider the positive uranium anomaly in the limestones as resulting from the process of karstification
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    12. 10. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012