Podrobnosti záznamu

Název
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí v jeskyních Na Pomezí u Jeseníku : 14-22 Jeseník
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Zimák, Jindřich Štelcl
Další názvy
    Natural radioactivity of the rock environment in the Na Pomezí Caves near Jeseník
Autor
    Štelcl, Jindřich
    Zimák, Jiří
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 11
Strany
    s. 107-108
Rok
    2004
Poznámky
    1obr., 1 diagr., 1 tab.
    Anglické resumé
    il. tab.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2003
Klasifikační znak
    550.4
    552
Skupina konspektu
    552
Předmětová skupina
    draslík
    granulometrie
    jeskyně
    mramor
    prvky radioaktivní
    radioaktivita
    silesikum
    speleotém
    thorium
    uran
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Jeseník
Klíčové slovo
    14-22
    Horninového
    Jeseník
    Jeseníku
    Jeskyních
    Pomezí
    Prostředí
    Přirozená
    Radioaktivita
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    14. 11. 2006
Datum importu
    8. 8. 2012