Podrobnosti záznamu

Název
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí v jeskyni Na Turoldu u Mikulova : 34-14 Mikulov
Údaj o odpovědnosti
    Jindřich Štelcl, Jiří Zimák, Ivan Poul
Další názvy
    Natural radioactivity of the rock environment in the Na Turoldu Cave near Mikulov
Autor
    Poul, Ivan
    Štelcl, Jindřich, 1956-
    Zimák, Jiří, 1956-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 12
Strany
    s. 45-47
Rok
    2005
Poznámky
    1 obr., 3 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2004
Klasifikační znak
    539.17
    552
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    chemismus hornin
    draslík
    flyšové pásmo Západních Karpat
    gama-spektroskopie
    hornina dolomitická
    jeskyně
    lom
    prvky radioaktivní
    radioaktivita
    sedimenty reziduální
    speleotém
    thorium
    uran
    vápenec
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Mikulov-Turold (Břeclav, Mikulov)
    Mikulovská vrchovina-Turold
Klíčové slovo
    34-14
    Horninového
    Jeskyni
    Mikulov
    Mikulova
    Prostředí
    Přirozená
    Radioaktivita
    Turoldu
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    14. 11. 2006
Datum importu
    8. 8. 2012