Podrobnosti záznamu

Název
    Přirozená radioaktvivita horninového prostředí jeskyně "Za Hájovnou", Javoříčský kras
Údaj o odpovědnosti
    Jindřich Štelcl, Jiří Zimák
Další názvy
    Natural radioactivity of the rock environment in the "Za Hájovnou" Cave, Javoříčko Karst, Moravia
Autor
    Štelcl, Jindřich, 1956-
    Zimák, Jiří, 1956-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Přírodovědné studie Muzea Prostějovska
Svazek/č.
    Roč. 8
Strany
    s. 69-74
Rok
    2005
Poznámky
    4 obr., 1 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Přírodověd. Stud. Muz. Prostějov.
Klasifikační znak
    539.17
    552
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    draslík
    gama-spektroskopie
    jeskyně
    kras
    kvartér Českého masivu
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    radioaktivita
    sedimenty jeskynní
    thorium
    uran
    vápenec
Geografické jméno
    Javoříčko (Olomouc, Litovel)
    Javoříčské jeskyně (Zábřežská vrchovina, Česko)
    Morava severní (Česko)
Klíčové slovo
    Hájovnou
    Horninového
    Javoříčský
    Jeskyně
    Kras
    Prostředí
    Přirozená
    Radioaktvivita
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 5. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012