Podrobnosti záznamu

Název
    Půdní pokryv Bacínu
Autor
    Šťastný, Martin
    Žigová, Anna
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Zdrojový dokument - monografie
    Prehistorické jeskyně. Katalogy, dokumenty, studie
Strany
    s. 381-385
Poznámky
    Projekt: IAA3013005, GA AV ČR
    Překlad názvu: Soil coverage of the Bacín Hill
    Rozsah: 5 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Předmětová kategorie
    soil cover
    stages of pedogenesis
    terra fusca
Klíčové slovo
    Bacínu
    Pokryv
    Půdní
Abstrakt (česky)
   Půdní pokryv Bacínu se vyvíjel na krasové plošině a je charakterizován slabě hnědě ozemněnou terra fuscou se slabým pseudooglejením. Nejstarší fáze vývoje odpovídá minimálně poslednímu interglaciálu (eem, R/W). Evoluce půdního pokryvu probíhala bez patrného antropogenního vlivu.
Abstrakt (anglicky)
   The locality of the Bacín Hill is covered by a lightly brown terra fusca with slight pseudogleization, which corresponds well with a designation as relict soils. The individual stages of pedogenesis are as follows: the development of a terra fusca ů slight brown earthification ů slight pseudogleization ů development of a humus horizont. The oldest phase of pedogenesis corresponds at least to the Last Interglacial (R/W ). The evolution of the soil cover has not been substantially influenced by human activity.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚSMH
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012