Podrobnosti záznamu

Název
    Půdní poměry koněpruské oblasti
Autor
    Žigová, Anna
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Zdrojový dokument - monografie
    Zlatý Kůň. Sborník vydávaný k padesáti letům objevu a výzkumu Koněpruských jeskyní
Strany
    s. 48-52
Poznámky
    Projekt: KSK2017602, GA AV ČR
    Překlad názvu: Soil conditions of the Koněprusy area
    Rozsah: 5 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Klíčové slovo
    Koněpruské
    Oblasti
    Poměry
    Půdní
Abstrakt (česky)
   V národní přírodní památce Zlatý kůň převládá litozem typická varieta karbonátová. Rendzina typická a pararendzina typická představují v půdním pokryvu složku akcesorickou. V přilehlém území, které je prezentováno zemědělským půdním fondem, je dominantním půdním typem rendzina typická. Doprovodními půdními typy jsou litozem typická a pararendzina typická. Kambizem typická je lokalizována jen na sv. hranici koněpruské oblasti. Rozdílnost v zastoupení půdních typů je podmíněna geomorfologickými poměry a půdotvorným substrátem.
Abstrakt (anglicky)
   The Koněprusy area is covered predominantly by recent Holocene soils corresponding to the last cycle of pedogenesis. The Lithic Leptosol is the most characteristic soil unit in the protected natural reserve Zlatý Kůň. The Rendzic Leptosol and Eutric Leptosol are accompanying soil units. The agricultural fund of studied region has other composition of soil units - dominant soil units is Rendzic Leptosol. Accompayning soil units are Eutric Leptosol and Lithic Leptosol. Eutric Cambisol can be found only north-east of Koněprusy area.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012