Podrobnosti záznamu

Název
    Působení na reliéf severovýchodní části Vizovické vrchoviny
Autor
    Kirchner, Karel
    Roštínský, Pavel
Konference
    Geomorfologie ´05 (25.04.2005-27.04.2005 : Nové Hrady, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Geomorfologický sborník. 4
Strany
    s. 115-117
Poznámky
    Projekt: GA205/03/0211, GA ČR
    Překlad názvu: Influence of land-sliding on the relief of the NE part of the Vizovická vrchovina Highland
    Rozsah: 3 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    fluvial system evolution
    flysch rocks
    land-slides
    Vizovická Vrchovina Highland
Klíčové slovo
    části
    Působení
    Reliéf
    Severovýchodní
    Vizovické
    Vrchoviny
Abstrakt (česky)
   V letech 2000-2004 bylo během inženýrsko-geologického výzkumu zpracováno autory celkem 10 map v měřítku 1:10.000 dokumentujících svahové deformace v sv. části Vizovické vrchoviny (asi 450 lokalit). Byly rozlišeny 3 hlavní typy sesuvů, z nichž většina se vyvinula ve svahovém materiálu: 1) sesuvy vzniklé v mocných koluviálních sedimentech strukturních svahů, 2) sesuvy ve středních částech svahů bez přímého vztahu k fluviálnímu systému a 3) nejrozšířenější sesuvy vzniklé ve vztahu k současnému fluviálnímu systému. Největší počet sesuvů (19%) je situováno v suchých svahových úpadech a amfiteatrálních zhlavích údolí. Tento typ depresí představuje přechodné tvary reliéfu mezi sesuvy a údolími a vyvíjel se během několika střídajících se fází sesouvání a fluviální hloubkové eroze.
Abstrakt (anglicky)
   Altogether, 10 maps in a scale of 1:10.000 documenting slope deformations in the NE part of the Vizovická vrchovina Highland were made in the course of years 2000-2004 during engineering-geological survey (cca 450 localities). 3 main types of land-slides were distinguished, majority of them developed in a deluvial material: 1) land-slides generated in thick coluvial deposits on the slopes of structurally-controled ridges, 2) land-slides in central parts of slopes, being without direct connection to the drainage-network and 3) the most wide-spead land-slides being related to the present fluvial system. The great number (19%) of land-slides is situated in dry slope dells and amphitheatrical valley-heads. These types of depressions represent transitional forms between land-slides and valleys and seem to be evolving through alternating phases of sliding and fluvial depth erosion.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012