Podrobnosti záznamu

Název
    Původ spessartinem bohatých granátů v drobách Drahanské vrchoviny
Další názvy
    The origin of spessartine-rich garnets in graywackes of the Drahany Upland
Autor
    Čopjaková, Renata
    Novák, Milan
    Otava, Jiří
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Moravskoslezské Paleozoikum 2003
Poznámky
    Akce: 2003 ; Olomouc
Výraz tezauru
    Czechoslovakia
    Drahany Culm
    provenance
    spessartine rich garnets
Klíčové slovo
    Bohatých
    Drahanské
    Drobách
    Granátů
    Původ
    Spessartinem
    Vrchoviny
Abstrakt (anglicky)
   Studies of garnet geochemistry by electron microprobe is widely applicable in solving problems of provenance. Spessartine-rich garnet is rather less common then other main garnet species which makes it a provenance sensitive indicator. This paper presents example that show the value of spessartine-rich garnets in provenance study of Lower Carboniferous sediments of Drahany Upland. Polymict garnet assemblages of Drahany Upland (Protivanov-, Rostání- and lower part of Myslejovice Formation, Goniatite zones Peg a Goa) with various mixture of garnet geochemistry contain more than 20% of spessartine-enriched garnets. The change into pyrope-almandines predominant oligomict assemblages (upper part of Myslejovice Formation, Goniatite zones Gob a Gog) is characteristic among others by a sudden decrement of spessartine-rich garnets below 5% and reflects changes in provenance. It is commonly believed that the clastic material originates from crystalline terrains situated West of Culm sedimentary
   basin.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012