Podrobnosti záznamu

Název
    Původ sulfidů a karbonátů ve vulkanosedimentárním komplexu západočeského svrchního proterozoika (Trnčí u Klatov)
Údaj o odpovědnosti
    Jana Hladíková, Pavel Mrázek
Další názvy
    The origin of sulphides and carbonates in the volcano-sedimentary complex of the West Bohemian Upper Proterozoic (Trnčí near Klatovy)
Autor
    Hladíková, Jana
    Mrázek, Pavel
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Časopis pro mineralogii a geologii
Svazek/č.
    Roč. 36, č. 1
Strany
    s. 39-49
Rok
    1991
Poznámky
    2 tab., 4 sch., 2 diag.
    Zkr. název ser.: Čas. Mineral. Geol.
Předmětová skupina
    aplikovaná geochemie
    facie metamorfní
    izotopy C
    izotopy S
    metalogeneze
    proterozoikum
    tepelské krystalinikum
    vulkanoklastika
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    Trnčí
Klíčové slovo
    Karbonátů
    Klatov
    Komplexu
    Proterozoika
    Původ
    Sulfidů
    Svrchního
    Trnčí
    Vulkanosedimentárním
    Západočeského
Abstrakt (česky)
   V předložené práci je uveden nový způsob řešení otázek metalogeneze pomocí izotopických a chemických dat. Na uvedené lokalitě bylo prokázáno, že síra sulfidů železa je převážně sedimentogenního původu a uhlík karbonátů pochází většinou z organické hmoty bez ohledu na to,zda-li tyto látky jsou příměsí v metasedimentech nebo metavulkanitech. Přenos síry a uhlíku ze sedimentů do vulkanitů a opačný přenos některých těžkých kovů se vysvětluje jako důsledek interakce mořské vody a formačních roztoků s horninami v průběhu proterozoické vulkanické a termální aktivity. Pozdější metamorfní redistribuce prvků není pravděpodobná. Studium distribuce izotopů lehkých prvků může být využito při výzkumu metalogenetických procesů ve vulkanosedimentárních komplexech hornin
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012