Podrobnosti záznamu

Název
    P-T evolution and reaction textures in retrogressed eclogites from Svetlik, the Moldanubian Zone (Czech Republic)
Další názvy
    Vývoj P-T podmínek a reakční struktury v retrográdně metamorfovaných eklogitech z okolí Světlíka v j. Čechách, moldanubikum (Česká republika)
Autor
    Faryad, Shah
    Perraki, Maria
    Vrána, Stanislav
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralogy and Petrology
Svazek/č.
    Roč. 88, č. 4
Strany
    23
Rok
    2006
Výraz tezauru
    eclogite, decompression reactions, symplectites, P-T conditions, Moldanubian Zone, Bohemian Massif
Klíčové slovo
    Czech
    Eclogites
    Evolution
    Moldanubian
    P-T
    Reaction
    Republic
    Retrogressed
    Svetlik
    Textures
    Zone
Abstrakt (česky)
   Práce přináší informace o eklogitech v okolí Světlíka v j. Čechách, jejich retrográdních reakcích, 5 typech symplektitů, P-T podmínkách dekomprese a heterogenitě eklogitových typů.
Abstrakt (anglicky)
   The paper brings information on eclogites in the Svetlik area, their retrogression reactions, five types of symplectites, P-T conditions, and diversity of eclogite types.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014