Podrobnosti záznamu

Název
    P-T path interpretation from garnets in the Moldanubian diaphthorite zone to the west of Waldthurn (Bohemian Massif, NE Bavaria)
Údaj o odpovědnosti
    Bernhard Schulz
Autor
    Schulz, Bernhard
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralia Slovaca
Svazek/č.
    Vol. 24, no. 5-6
Strany
    s. 339-347
Rok
    1992
Poznámky
    5 obr.,l tab.,2 s. bibl.
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Předmětová skupina
    analýza hornin
    chemické vlastnosti
    granáty
    metamorfismus
    moldanubikum Bavorského lesa
    teplota
    tlak
Předmětová kategorie
    diaftority
Geografické jméno
    SRN-Bayern
Klíčové slovo
    Bavaria
    Bohemian
    Diaphthorite
    Garnets
    Interpretation
    Massif
    Moldanubian
    NE
    P-T
    Path
    Waldthurn
    West
    Zone
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    4. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012