Podrobnosti záznamu

Název
    P-T podmínky násunové deformace a charakter generovaných fluid v hádsko-říčských vápencích na Hádech u Brna
Další názvy
    P-T conditions of thrust deformation and the nature of derived fluids in the Hády-Říčka limestones at Hády near Brno
Autor
    Hurai, Vratislav
    Král, Ján
    Pudilová, Marta
    Slobodník, Marek
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v r.2003
Svazek/č.
    Roč. 11, č. 1
Strany
    4
Rok
    2004
Výraz tezauru
    hydrocarbons
    Moravian karst
    P-T conditions
    Palaeozoic
    quartz-calcite veins
Klíčové slovo
    Brna
    Charakter
    Deformace
    Fluid
    Generovaných
    Hádech
    Hádsko-říčských
    Násunové
    P-T
    Podmínky
    Vápencích
Abstrakt (česky)
   Variské hydrotermální žíly (kalcitąkřemen) byly studovány mikrotermometrickými a izotopickými metodami (O, C, Sr). Žíly vznikly v rámci střižné zóny v hádsko-říčských vápencích. Fluida a jejich organické sloučeniny byly extrahovány z hornin během variských deformačních procesů za zvýšených P-T podmínek. Koexistence fluid typu CH4-CO2 a H2O-NaCl uzavřených ve fluidních inkluzích umožnila počítat P-T podmínky vzniku žil a vlastní deformace (T = 130 - 250C, P = 180-1200 bar). Zjištěné podmínky přesahují regionální hodnoty a jsou výsledkem tření v horninách během deformace.
Abstrakt (anglicky)
   Variscan hydrothermal calcitešquartz veins have been investigated by microthermometric and isotopic methods (O, C, Sr). Veins are located in the Hády-Říčka Limestones within a black coloured shear-thrust zone in the Růženin quarry at the Hády Hill. Organic matter in rocks has been transformed and aqueous and organic fluids have been derived by deformation processes and elevated temperature. The coexistence of CH4šCO2 and H2O-NaCl fluids trapped in fluid inclusions enabled to calculate P-T trapping conditions and formation of hydrothermal phases. Revealed pressure and temperature represent local conditions within shear zone, T = 130 - 250C, P = 180-1200 bar. They exceeding regional parameters as a result of friction within rocks during a deformation event.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012