Podrobnosti záznamu

Název
    PARAMETRY HYPOPLASTICKÉHO MODELU PRO NUMERICKÝ MODEL TUNELU BŘEZNO
Další názvy
    Parameters of a hypoplastic model for numerical model of Březno tunnel
Autor
    Boháč, Jan
    Brunát, Zdeněk
    Mašín, David
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Zakládání staveb
Strany
    6
Poznámky
    Akce: 2009/10/26 ; Brno
Výraz tezauru
    constitutive model
    hypoplasticity
    tunnel
Klíčové slovo
    BŘEZNO
    HYPOPLASTICKÉHO
    MODEL
    MODELU
    NUMERICKÝ
    PARAMETRY
    TUNELU
Abstrakt (česky)
   Hypoplastický model byl kalibrován na základě rozsáhlé sady laboratorních experimentů na jílu z blízkosti tunelu Březno. Parametry byly dále využity pro numerickou simulaci tohoto tunelu.
Abstrakt (anglicky)
   The paper is a part of a research project aimed at improvement of geophysical (gravimetric) methods. In the project, gravimetric measurements above a cavity of a known size and depth (namely, Březno tunnel near Chomutov) were compared with the results of a gravimetric model. The model was based on a geotechnical model of the deformation zone around the cavity. In the geotechnical model, the material behaviour is described by a hypoplastic constitutive model for clays. The paper presents the calibration of this model based on laboratory testing of reconstituted and undisturbed clay samples.
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012