Podrobnosti záznamu

Název
    PGE fractionation in seafloor hydrothermal systems: examples from mafic- and ultramafic-hosted hydrothermal fields at the slow-spreading Mid-Atlantic Ridge
Další názvy
    Frakcionace platinoidů v podmořských hydrotermálních systémech: Příklady hydrotermálních polí vázaných na mafické a ultramafické horniny z oblastí pomalu se rozšiřujícího Středoatlantického hřbetu
Autor
    Pašava, Jan
    Petersen, Sven
    Vymazalová, Anna
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralium Deposita
Svazek/č.
    Roč. 42, č. 4
Strany
    9
Rok
    2007
Výraz tezauru
    PGE fractionation, seafloor hydrothermal systems, slow-spreading Mid-Atlantic Ridge
Klíčové slovo
    Examples
    Fields
    Fractionation
    Hydrothermal
    Mafic-
    Mid-Atlantic
    PGE
    Ridge
    Seafloor
    Slow-spreading
    Systems
    Ultramafic-hosted
Abstrakt (česky)
   Byla studována frakcionace platinoidů v masivních sulfidech a hematit-magnetit-pyrit-bohatých vzorcích z nedávno objeveného hydrotermálního pole Turtle Pits spjatého s bazalty a dále masivní sulfidy z hydrotermálního pole Logatchev spjatého s ultrabazickými horninami. Obě lokality jsou součástí Středooceánského hřbetu a výsledky studia byly porovnány s výsledky studia masivních sulfidů z geologicky starších jednotek.
Abstrakt (anglicky)
   The distribution of platinum group elements (PGEs) in massive sulfides and hematite-magnetite-pyrite assemblages from the recently discovered basalt-hosted Turtle Pits hydrothermal field and in massive sulfides from the ultramafic-hosted Logatchev vent field both on the Mid-Atlantic Ridge was studied and compared to that from selected ancient volcanogenic massive sulfide (VMS) deposits.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014