Podrobnosti záznamu

Název
    PGE in Chromite Ores Hosted by Ophiolitic Upper Mantle: the Centralnoye I Deposit, Polar Urals, Russia
Další názvy
    PGE v chromitech ze svrchněplášťových ofilolitů z ložiska Centralnoje I, Polární Ural, Rusko
Autor
    Gurskaja, Ludmila
    Knésl, Ilja
    Kolbantsev, Leonid
    Pašava, Jan
    Vymazalová, Anna
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Smart Science for Exploration and Mining. Proceedings of the Tenth Biennial SGA Meeting, Townsville, 2009
Strany
    3
Poznámky
    Akce: 2009/08/17 ; Townsville, Austrálie
Výraz tezauru
    platinum-group elements, chromite, ophiolites, Centralnoye I deposit, Polar Urals
Klíčové slovo
    Centralnoye
    Chromite
    Deposit
    Hosted
    Mantle
    Ophiolitic
    Ores
    PGE
    Polar
    Russia
    Upper
    Urals
Abstrakt (česky)
   Chromitové ložisko Centralnoje I se nalézá v Ray-Izském ultramafickém masívu, který je součástí Uralského ofiolitového pásma. obohacení rud IPGE, pozitivní Ru a negativní Pt anomálie pravděpodobně indikují převahu Ru-Os-Ir - nosných minerálních fází v asociaci minerálů platinoidů, což je typické pro ofiolitové chromitové rudy. Nízké hodnoty PGE v chromitech a zvýšené hodnoty Pt v hostujících dunitech indikují přítomnost zrn platinových minerálů.
Abstrakt (anglicky)
   The Centralnoye I chromite deposit is located within the Ray-Iz ultramafic massif that belongs to the Ural ophiolite belt. Anomalous IPGE values and a strong negative slope of mantle-normalized PGE patterns indicate the predominance of Ru-(Os)-Rh-Ir-bearing phases among the platinum group minerals (PGM) assemblage that is typical of mantle-hosted ophiolitic chromite ores. Low Pt values in chromites and increased Pt values in host dunites could reflect the presence of cumulus PGM grains. Considering average PGE values and estimated Cr-ore resources, the Centralnoye I deposit can be considered as an important resource of PGE.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014