Podrobnosti záznamu

Název
    PGE in ultramafic rocks of the hidden ophiolite complex near Svitavy, Bohemian Massif
Další názvy
    Platinoidy v ultramafických horninách skrytého ofiolitového komplexu u Svitav, Český masív
Autor
    Ackerman, L.
    Knésl, Ilja
    Pašava, Jan
    Vymazalová, Anna
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Digging Deeper. Proceedings of the 9th Biennial SGA Meeting
Strany
    4
Poznámky
    Akce: 2007 ; Dublin, Irsko
Výraz tezauru
    PGE, ultramafic rocks, Svitavy, Bohemian Massif
Klíčové slovo
    Bohemian
    Complex
    Hidden
    Massif
    Near
    Ophiolite
    PGE
    Rocks
    Svitavy
    Ultramafic
Abstrakt (česky)
   Bylo zjištěno anomální obohacení Ni-Cu (Cr) slabě mineralizovaných ultramafických hornin s častými spinely a méně Ni a Cu-sulfidy platinovými kovy (suma PGE až do 0,4 ppm). Domníváme se, že podkřídový mafický a ultramafický komplex u Svitav je perspektivní z hlediska možného výskytu Ni-Cu (PGE) mineralizace. V případě, že toto těleso je součástí Leotovického ofiolitového komplexu, bylo by vhodné zhodnotit Ni-Cu-PGE potenciál celého tohoto komplexu.
Abstrakt (anglicky)
   Anomalous concentrations of platinum-group elements (PGE) Pd - up to 281 ppb, Pt - up to 110 ppb, Ir - up to 7.4 ppb, Ru - up to 19.8 ppb, Rh - up to 8.4 ppb and Au (up to 18.5 ppb) have been detected in low Ni-Cu (Cr) mineralized pyroxenite and serpentinite recovered from the HSV-1 structural borehole at Svitavy. Based on geological and geotectonic position and geochemical data these rocks hidden under Cretaceous sediments represent most likely continuation of the Letovice ophiolite complex. Maximum Ni, Cu and Cr values reach 0.67, 0.11 and 0.35 wt.%, respectively and abundant spinel (Cr-spinel and magnesiumchromite) and magnetite with minor sulfides (millerite and chalcopyrite) were identified as major ore bearing minerals in the most richest PGE sample. No discrete PGE phases were identified.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014