Podrobnosti záznamu

Název
    PGE-kovonosné černé břidlice v jižní Číně: mechanismus jejich obohacení a environmentální aspekty
Další názvy
    PGE metal-rich black shales in south China: mechanism of metal enrichment and environmental aspects
Autor
    Chaoyang, Li
    Kříbek, Bohdan
    Li, Chaoyang
    Luo, Taiji
    Mingguo, Zheng
    Pašava, Jan
    Poňavič, M.
    Taiji, Luo
    Vymazalová, Anna
    Zeng, Mingguo
    Zhenmin, Gao
    Žák, Karel
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    4
Rok
    2002
    2003
Výraz tezauru
    PGE metal-rich black shale, metal enrichment, environmental aspects, south China
    PGE metal-rich black shales, metal enrichment, environmental aspects, south China
Klíčové slovo
    Aspekty
    Břidlice
    černé
    Číně
    Environmentální
    Jižní
    Mechanismus
    Obohacení
    PGE-kovonosné
Abstrakt (česky)
   Popis mechanismů obohacení a environmentálních aspektů těžby Mo-Ni kovonosných břidlic v jižní Číně

   Byla sledována distribuce toxických elementů v půdách a rostlinách v oblasti, kde se vyskytují černé břidlice obohacené Ni, Mo a PGE. Koncentrace Mo, As a Ni v řadě případů převyšují doporučené přípustné hodnoty.Další část výzkumu byla zaměřena na mechanismus obohacení těmito prvky ve zdrojových černých břidlicích spodnokambrického stáří.
Abstrakt (anglicky)
   PGE metal-rich black shales in south China: mechanism of metal enrichment and environmental aspects

   PGE metal-rich black shales in south China: mechanism of metal enrichment and environmental aspects
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014