Podrobnosti záznamu

Název
    Palaeoecological, geological and geomorphological reseaech of the sediments in a former lake Stará jímka
Další názvy
    Paleoekologické, geologické a geomorfologické výzkumy sedimentů bývalého jezera Stará jímka
Autor
    Břízová, Eva
    Mentlík, Pavel
    Pazdur, Anna
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Plejstocen Kujaw i dynamika lobu Wisly w czasie ostatniego zlodowacenia XIV Konferencja
Strany
    2
Poznámky
    Akce: 2007/09/03 ; Ciechocinek
Výraz tezauru
    former lake Stará jímka, Bohemian/Bavarian Forest, Czech Republic, palynology, palaeoalgology, geology, geomorphology, radiocarbon dating, Late Glacial, Holocene
Klíčové slovo
    Former
    Geological
    Geomorphological
    Jímka
    Lake
    Palaeoecological
    Reseaech
    Sediments
    Stará
Abstrakt (česky)
   Geological, geomorphological and palaeoecological study of Quaternary sediments was conducted in connection with the geological mapping of the map sheet 22-333 Srní at a scale of 1:25 000. The organic sediments were analysed on the pollen analyses and palaeoalgology. Results of pollen analysis are used for the reconstruction of vegetational evolution in the Bohemian/Bavarian Forest.
Abstrakt (anglicky)
   Geologické, geomorfologické a paleoekologické výzkumy kvartérních sedimentů probíhaly v rámci geologického mapování na listu mapy 22-333 Srní v měřítku 1:25 000. Organické sedimenty byly podrobeny pylové analýze a paleoalgologii. Výsledky pylové analýzy jsou použity pro rekonstrukci vegetačního vývoje na Šumavě.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014