Podrobnosti záznamu

Název
    Palaeoecological, geological and geomorphological research of the sediments in a former lake Stará Jímka (Bohemian/Bavarian Forest)
Další názvy
    Paleoekologický, geologický a geomorfologický výzkum sedimentů bývalého jezera Stará jímka (Šumava)
Autor
    Břízová, Eva
    Mentlík, Pavel
    Pazdur, Anna
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Palaeobotany - contributions to the evolution of plants and vegetation
Strany
    2
Poznámky
    Akce: 2007/06/28 ; Prague
Výraz tezauru
    palynology, palaeoalgology, geology, geomorphology, radicarbon dating, former lake Stará Jímka, Late Glacial, Holocene, Bohemian/Bavarian Forest, Czech Republic
Klíčové slovo
    Bohemian/Bavarian
    Forest
    Former
    Geological
    Geomorphological
    Jímka
    Lake
    Palaeoecological
    Research
    Sediments
    Stará
Abstrakt (česky)
   Důležité a zajímavé sedimenty glaciálního jezera Stará jímka byly nalezeny nedaleko Prášilského jezera (Šumava). Organické sedimenty byly analyzovány palynologicky a paleoalgologicky. Palynologické výzkumy probíhaly při kvartérně-geologickém mapování na listu mapy 22-333 Srní.
Abstrakt (anglicky)
   The important and interesting sediments of the glacial lake Stará Jímka have been found near the Prášilské jezero Lake (Bohemian/Bavarian Forest). The organic sediments were analysed on the pollen analyses and palaeoalgology. The peat bog sediment on the map sheet Srní (22-333) are the subject of palynological investigation and Quaternary-geological mapping.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014