Podrobnosti záznamu

Název
    Palaeoecological constrains of some Lepidostrobus cones and their parent plants from the Late Palaeozoic continental basins of the Czech Republic
Autor
    Bek, Jiří
    Opluštil, S.
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Review of Palaeobotany and Palynology
Svazek/č.
    Roč. 131, -
Strany
    s. 49-89
Rok
    2004
Poznámky
    Projekt: GA205/94/1321, GA ČR, CZ
    Překlad názvu: Paleoekologické nároky některých šištic rodu Lepidostrobus a jejich mateřských rostlin ze svrchnokarbonských kontinantálních pánví České republiky
    Rozsah: 41 s.
Předmětová kategorie
    in situ spores
    Lepidostrobus
    Lycospora
Klíčové slovo
    Basins
    Cones
    Constrains
    Continental
    Czech
    Late
    Lepidostrobus
    Palaeoecological
    Palaeozoic
    Parent
    Plants
    Republic
Abstrakt (česky)
   Bylo studováno šedesát nálezů šištic náležející šesti druhům rodu Lepidostrobus (Lepidostrobus sternbergii, L. nemejcii sp. nov., L. thomasii sp. nov., L. obovatus, L. ronnaensis sp. nov. a L. stephanicus) a jejich microspory z českých svrchnokarbonských kontinentálních pánví. Stratigrafické rozpětí nálezů je od langsettu do stefanu B. Mikrospory získané ze šesti druhů rodu Lepidostrobus jsou přiřazeny k šesti disperzním druhům rodu Lycospora. Druh Lepidostrobus crassus byl synonymizován s druhem Lepidostrobus sternbergii na základě identických mkrospor a velmi podobné morfologie šištic holotypů obou druhů. Lepidostrobus nemejcii, Lepidostrobus thomasii a Lepidostrobus ronnaensis jsou navrženy jako nové druhy na základě morfologie šištic, mikrospor a mateřských rostlin. Ekoligické nároky všech druhů jsou diskutovány.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012