Podrobnosti záznamu

Název
    Palaeoecology of Small Peat Bogs in the Sandstone Region of the NE Czech Republic
Údaj o odpovědnosti
    Dana Nováková
Další názvy
    Upper Pleistocene and Holocene Climatic Variations (Variant.)
Autor
    Nováková, Dana
Konference
    Upper Pleistocene and Holocene Climatic Variations (2000 : Prague, Česko)
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Geolines
Svazek/č.
    Vol. 11
Strany
    p. 129-131
Rok
    2000
Poznámky
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geolines (Praha)
Předmětová skupina
    analýza kutikulární
    holocén
    kvartér Českého masivu
    paleoekologie
    palynologie
    pískovce
    rašeliniště
    reliéf
    vegetace
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Teplice nad Metují (Náchod)
Klíčové slovo
    Bogs
    Czech
    NE
    Palaeoecology
    Peat
    Region
    Republic
    Sandstone
    Small
Abstrakt (anglicky)
   The sandstone nature reserve of Andršpašsko-teplické skály Mts. in NE Czech Republic represents a very specific kind of landscape. In rocky depressions are accumulation of organic and anorganic material where the degree of decomposition is very low. The extreme acid conditions of sandstone preclude to conserve the calcium containing remnants, so that palaeocological reconstruction can use only plant macro-remains, pollen grains and spores. The peat profiles under study can be generally characterised by natural and probably continuous development. An anthropogenic impact is not visible prior to the Late Subatlantic period. Although each profile has a unique signature, which was probably the result of specific hydrological, taphonomic and microclimatic conditions, generally the profiles display similar overall development. This relatively uniform history of profiles probably shows limited vegetation reactions, which are determined by the acid sandstone environment
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    6. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012