Podrobnosti záznamu

Název
    Palaeogene Foraminiferal-Nannoplankton Stratigraphy of the Maruszyna Succession at Maruszyna, Pieniny Klippen Belt, Carpathians
Údaj o odpovědnosti
    Józef Dudziak, Antoni Kostka
Autor
    Dudziak, Józef
    Kostka, Antoni
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Earth Sciences
Svazek/č.
    Roč. 32, č. 3
Strany
    s. 143-167
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Bull. Pol. Acad. Sci., Earth Sci.
Předmětová skupina
    biostratigrafie
    bradlové pásmo a přibradlová oblast
    eocén
    Foraminifera
    nanoplankton
    paleogén
    pieninský úsek
Geografické jméno
    Maruszyna
    Polsko-Kraków
Klíčové slovo
    Belt
    Carpathians
    Foraminiferal-Nannoplankton
    Klippen
    Maruszyna
    Palaeogene
    Pieniny
    Stratigraphy
    Succession
Abstrakt (česky)
   Nannoplanktonem byly identifikovány standartní zóny NP 13/14 a NP 15-17 středního eocénu. Foraminifery ukazují stáří nejmladšího spodního až středního eocénu v souhlasu s lokální zónou A.rotundimarginata z profilu Szaflary. V některých vzorcích je zřejmý nesouhlas výsledků obou metod. Na rozdíl od starších prací nebyly v souvrství Maruszyna nalezeny sedimenty paleocénu a spodního eocénu.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012