Podrobnosti záznamu

Název
    Palaeogeoecological development of the Dudváh floodplain on the basis of the pollen analysis (Slovakia)
Další názvy
    Paleogeoekologický vývoj nivy Dudváhu na základě pylové analýzy (Slovensko)
Autor
    Břízová, Eva
    Čejka, Tomáš
    Pišút, Peter
    Uherčíková, Eva
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    XV Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski. Plejstocen Tatr i Podhala - zlodowacenie tatrzańskie, Zakopane 1-5 września 2008
Strany
    4
Poznámky
    Akce: 2008/09/01 ; Zakopane
Výraz tezauru
    Palynology, palaeogeoecology, climate, Dudváh floodplain, quaternary sediments, Holocene, Slovakia, radiocarbon dating
Klíčové slovo
    Analysis
    Basis
    Development
    Dudváh
    Floodplain
    Palaeogeoecological
    Pollen
    Slovakia
Abstrakt (česky)
   Článek shrnuje předběžné výsledky studia geologické charakteristiky, datování a paleoekologické analýzy sedimentů paleomeandru řeky Dudváh. Studované území (lokalita Štúrová) se nachází v centrální části Žitného ostrova, jz. Slovensko. Analýzy vzorků zachytily vývoj vodních a terestrických biotopů v území za posledních 2000-2800 let.
Abstrakt (anglicky)
   This paper summarizes preliminary results of the study focused on geological characteristic, dating and palaeoecological analysis of sedimentary infill of the former Dudváh River palaeomeander. Study area (locality Štúrová) is located in central part of the Žitný ostrov Island, SW Slovakia. Analyses of samples characterise the development of the aquatic and terrestrial biotope and the surrounding landscape the last ca 2000-2800 years.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014