Podrobnosti záznamu

Název
    Palaeogeoecological research of the sediments in a former lake Stará jímka (Bohemian/Bavarian Forest)
Další názvy
    Paleogeoekologický výzkum sedimentů bývalého jezera Stará jímka (Šumava)
Autor
    Břízová, Eva
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    9th Paleontological Conference Warszawa, 10-11 October 2008
Strany
    3
Poznámky
    Akce: 2008/10/10 ; Warszawa
Výraz tezauru
    palynology, palaeogeoecology, quaternary sediments, radiocarbon dating, Stará Jímka lake, Bohemian/Bavarian Forest, Late Glacial, Holocene, climate, Czech Republic
Klíčové slovo
    Bohemian/Bavarian
    Forest
    Former
    Jímka
    Lake
    Palaeogeoecological
    Research
    Sediments
    Stará
Abstrakt (česky)
   Sedimenty rašelinišť na listu Srní (22-333) byly použity pro kvartérně-geologické mapování. Organické sedimenty bývalého jezera Stará jímka byly analyzovány pyloanalyticky a paleoalgologicky. Několik vzorků bylo radiokarbonově datováno (Radiokarbonová laboratoř Gliwice, Polsko). Výsledky pylové analýzy jsou používány pro rekonstrukci vývoje vegetace na Šumavě (pozdní glaciál a holocén).
Abstrakt (anglicky)
   The peatbog sediments on the map sheet Srní (22-333) are the subject of palynological investigation and Quaternary-geological mapping. The organic sediments of the former lake Stará Jímka were analysed for pollen and algae. Several samples of the locality were radiocarbon dated (Radiocarbon Laboratory Gliwice, Poland). Results of pollen analysis are used for the reconstruction of vegetational evolution in the Bohemian/Bavarian Forest (Late Glacial and Holocene).
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014