Podrobnosti záznamu

Název
    Palaeomagnetic and U-series dating of cave sediments in Baradla Cave, Hungary
Údaj o odpovědnosti
    Pavel Bosák & Helena Hercman & Jaroslav Kadlec & János Móga & Petr Pruner
Další názvy
    Datacije jamskih sedimentov s paleomagnetno in uran torijevo metodo v jami Baradla na Madžarskem
Autor
    Bosák, Pavel, 1951-
    Hercman, Helena
    Kadlec, Jaroslav, 1961-
    Móga, János
    Pruner, Petr
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta carsologica
Svazek/č.
    Vol. 33, no. 2
Strany
    p. 219-238
Rok
    2004
Poznámky
    11 obr., 4 fot.
    Bibliografie na s. 237-238
    il.
    Slovinské resumé
    Zkr. název ser.: Acta carsol. (Ljubljana)
Klasifikační znak
    550.9
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    datování U/Th
    difrakce rentgenová
    jeskyně
    kras
    kvartér Západních Karpat
    magnetostratigrafie
    paleomagnetismus
    pleistocén-svrchní
    sedimenty jeskynní
    speleotém
Geografické jméno
    Maďarsko
Klíčové slovo
    Baradla
    Cave
    Dating
    Hungary
    Palaeomagnetic
    Sediments
    U-series
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    5. 6. 2006
Datum importu
    8. 8. 2012