Podrobnosti záznamu

Název
    Palaeomagnetic research of cave sediments in SW Slovenia
Údaj o odpovědnosti
    Pavel Bosák, Petr Pruner, Zupan Hajna
Další názvy
    Paleomagnetne raziskave jamskih sedimentov v JZ Sloveniji
Autor
    Bosák, Pavel, 1951-
    Pruner, Petr
    Zupan Hajna, Nadja
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta carsologica
Svazek/č.
    Vol. 27, no. 2
Strany
    p. 151-179
Rok
    1998
Poznámky
    10 obr., 4 tab., 13 bibl.
    res. slovin.
    Zkr. název ser.: Acta carsol. (Ljubljana)
Předmětová skupina
    flyš
    jeskyně
    kenozoikum
    magnetostratigrafie
    profil geologický
    sedimenty klastické
    speleotém
    vápenec
    vlastnosti magnetické
Geografické jméno
    Slovinsko
Klíčové slovo
    Cave
    Palaeomagnetic
    Research
    Sediments
    Slovenia
    SW
Abstrakt (anglicky)
   Three profiles of caves sediments (Divača fossil cave, Divaška Jama and Trhlovca Cave) were studied in the Kras near Divača village. Mineralogical study proved relatively uniform mineral composition of the light fraction indicating the main source from weathered sediments of Eocene flysch. Some minerals are derived from weathering profiles and crusts (e.g. gibbsite). Detailed magnetostratigraphic investigations of three profiles defined normal and reverse polarity magnetozones and shows the correlation between the profiles in the Divaška Jama and Trhlovca Cave. The narrow normal magnetozones probably correlate with the Jaramillo polarity event (0.90 to 0.97 Ma) of the Matuyama epoch. Those data indicate the substantial age of cave in which the last phase of filling started before 0.97 Ma and finished before the Brunhes/Matuyama boundary, i.e. around 0.73 Ma.
   Magnetostratigraphic data of the Divača profile detected two narrow normal magnetozones in the long reverse polarity zone which probably correlate with Olduvai and Reunion polarity events (about 1.67 to 1.87 Ma) of reverse Matuyama epoch or with some of normal magnetozones (about 3.8 to 5.0 Ma) within reverse Gilbert epoch. Data indicate the possibility that the cave was originated during the Messinian period characteristic by sea-level fall and evolution of deep karst in the Mediterranean Basin
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    31. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012