Podrobnosti záznamu

Název
    Paleobotanické, palynologické a sedimentologické výzkumy v nýřanských vrstvách (westphal D) na Rakovnicku
Další názvy
    Palaeobotanical, Palynological and sedimentological research of the Nýřany Member (Westphalian D) in Rakovník area
Autor
    Drábková, Jana
    Lojka, Richard
    Stárková, Marcela
    Šimůnek, Zbyněk
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    4
Rok
    2004
Výraz tezauru
    flora, palynoflora, fluvial deposits, Kladno-Rakovník Basin, Carboniferous lithofacies
Klíčové slovo
    Nýřanských
    Paleobotanické
    Palynologické
    Rakovnicku
    Sedimentologické
    Vrstvách
    Výzkumy
    Westphal
Abstrakt (česky)
   Bohatá nýřanská flóra westphalu D byla nalezena na lokalitě Za Šamotkou u Rakovníka. Nejběžnější rostliny jsou Pecopteris nyranensis a Rhacopteris asplenites. Další rostlinné druhy jsou vzácné. Miospóry jsou velmi hojné, reprezentované rody Cyclogranisporites, Capasporites, Raistrickia, Savitrisporites, Dictyotriletes, Westphalensisporites, Lycospora, Vestispora, Ciratrisporites, Triquitrites, Wilsonites and Candidispora.
Abstrakt (anglicky)
   Palaeobotanical, Palynological and sedimentological research of the Nýřany Member (Westphalian D) in Rakovník area
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014