Podrobnosti záznamu

Název
    Paleobotanicko-stratigrafické výzkumy ve skrývce velkolomu Maxim Gorkij u Bíliny v severočeské hnědouhelné pánvi (02-34 Bílina)
Údaj o odpovědnosti
    Čestmír Bůžek, Zdeněk Dvořák, Zlatko Kvaček
Autor
    Bůžek, Čestmír, 1933-
    Dvořák, Zdeněk
    Kvaček, Zlatko, 1937-
    Prokš, Miroslav
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1988
Strany
    s. 13-14
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1988.
Předmětová skupina
    flóra
    fosilní zbytky
    nálezy
    paleontologie
    sběr
    severočeská pánev
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
Klíčové slovo
    02-34
    Bílina
    Bíliny
    Gorkij
    Hnědouhelné
    Maxim
    Paleobotanicko-stratigrafické
    Pánvi
    Severočeské
    Skrývce
    Velkolomu
    Výzkumy
Abstrakt (česky)
   Příspěvek shrnuje výsledky systematického sběru fosilií ve skrývkových řezech velkolomu Maxim Gorkij. Nálezy pocházejí ze svrchních písčitojílovitých vrstev včetně úrovně břešťanských jílů. Obsahují množství paleobotanických materiálů, z nichž některé byly v severočeské pánvi zjištěny poprvé. Vzácnější jsou nálezy živočišných zbytků (unionidů, hmyzu, ryb).
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012