Podrobnosti záznamu

Název
    Paleoceanography of the western Central Paratethys during Early Oligocene nannoplankton zone NP23 in the Austrian Molasse Basin
Údaj o odpovědnosti
    Hans-Martin Schulz, Achim Bechtel, Thomas Rainer, Reinhard F. Sachsenhofer and Ulrich Struck
Autor
    Bechtel, Achim
    Rainer, Thomas
    Sachsenhofer, Reinhard F.
    Schulz, Hans-Martin
    Struck, Ulrich
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologica carpathica
Svazek/č.
    Vol. 55, no. 4
Strany
    p. 311-323
Rok
    2004
Poznámky
    9 obr., 2 fot.
    Bibliografie na s. 321-323
    il.
    Zkr. název ser.: Geol. carpath.
Klasifikační znak
    551.7
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    biomarker
    flyšové pásmo Západních Karpat
    izotopy C
    izotopy N
    litologie
    molasa
    oligocén
    paleooceánografie
    Paratethys
    profil vrtný
    prostředí anoxické
    slín
    terciér
    uhlík organický
    uhlovodíky
    vnější skupina příkrovů flyšového pásma
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Rakousko
Klíčové slovo
    Austrian
    Basin
    Central
    During
    Early
    Molasse
    Nannoplankton
    NP23
    Oligocene
    Paleoceanography
    Paratethys
    Western
    Zone
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012