Podrobnosti záznamu

Název
    Paleoclimatic significance of Loess-Paleosol successions in Southern Siberia
Další názvy
    Paleoklimatický význam sprašových sérií jižní Sibiře
Autor
    Chlachula, Jiří
    Evans, Ted
    Nývlt, Daniel
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Geomorfologický sborník
Poznámky
    Akce: 2004 ; Pec pod Sněžkou
Výraz tezauru
    Loess, paleosoils, magnetic susceptibility, paleoclimatology, Late Pleistocene, Siberia
Klíčové slovo
    Loess-Paleosol
    Paleoclimatic
    Siberia
    Significance
    Southern
    Successions
Abstrakt (česky)
   Nová data environmentální magnetické susceptibility ze dvou sprašových sérií (profily Biya a Katuň) z nezaledněné části horního povodí řeky Obu na jižní Sibiří obsahují hlavní klimatické a environmentální změny posledního glaciálně-interglaciálního cyklu.
Abstrakt (anglicky)
   New environmental magnetic susceptibility data from two loess-paleosol successions (Biya and Katun? sections) from unglaciated areas of the upper reaches of the Ob River basin, southern Siberia, track the major climatic and environmental variations over the last glacial-interglacial cycle.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014